زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 مشاوره حضوری

اگر نیاز به مشاوره و یا اطلاعات در مورد مشکلی که با آن روبرو هستید دارید، شما میتوانید ایمیلی به زبان خودتان از طریق همین سایت به ما بزنید. کارکنان و داوطلبان آموزش دیده میگراوب بطور رایگان، محرمانه و فردی به ایمیل شما پاسخ میدهند. شما میتوانید ناشناس بمانید. به هر حال، مشاوره چهره به چهره اهمیت زیادی دارد. خدمات ما ارائه پشتیبانی و مشاوره است و جایگزین مشاوره پزشکی یا قانونی تخصصی نیست.
اگر با خطر یا مشکل جدی روبرو هستید، با متخصصین مجرب تماس بگیرید.
سوالاتتان را مطرح کنید، ما ظرف 48 ساعت به شما جواب میدهیم. اگر نتوانیم به موقع جواب دهیم، به شما خواهیم گفت کی جواب را دریافت خواهید کرد. برای جواب فوری با (Die Dargebotene Hand / La Main Tendue) با شماره 143 تماس بگیرید که شماره مشاوره شبانه روزی در سوییس و لیختن اشتاین است و به زبانهای آلمانی، فرانسه، ایتالیایی موجود میباشد.
برای ایمیل زدن، ابتدابه صورت آنلاین ثبت نام کنید و سپس شرایط استفاده را بخوانید وسپس پیامتان را به زبان خودتان بپرسید.

مشاوره آنلاین

ارتباطRegister