زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

Migraweb

Migraweb سرویسی که مهاجران به مهاجران میدهند.
Migraweb مقدار زیادی اطلاعات و لینکهای مفید در مورد زندگی روزمره در سوئیس ارائه می دهد. ما قول میدهیم هفته به هفته سایت را به زبانهای مختلف به روز کنیم. اطلاعات اولیه توسط سازمان های مستفل ، ادارات مربوطه در سطح فدرال ، استانی و یا شهری و همینطور توسط متخصصین در هررشته جمع آوری شده است. سپس این اطلاعات توسط مهاجران حاضر در تیم ما که به زبان فرانسه یا آلمانی مسلطند به زبانهای مادریشان ترجمه شده است.
آنها چون پلی بین فرهنگ های مختلف هستند.
اگر سوالی دارید و یا نیازی به مشاوره، و یا با مشکلی روبرو شدید و یا در موقعیت دشوار پر ازاضطراب یا خشونت قرار دارید
مشاوره آنلاین Migraweb به زبان مادری شما به شما کمک میکند تا راه حلی بیابید.
دربانک اطلاعاتی "پیشنهادات" شما دوره ها یا فعالیتهایی را که به حل مشکل شما کمک خواهد کرد را پیدا می کنید.
در تقویم روزانه رویدادها و فعالیت های مربوط به انجمنهای ملل مختلف موجود است. با این وسیله شما میتوانید فعالیتهای خود را به مخاطبین وسیعی اطلاع دهید.

به عنوان یک داوطلب مشارکت کنید

ما همچنان به دنبال مترجمان و مشاوران آنلاین هستیم. تجارب زندگی خود در سوئیس را با هم میهنان خود در میان بگذارید! برای اطلاعات بیشتر با تماس بگیرید.
این سایت به روی تمام جوامع با زبانهای گوناگون باز است.
برای تشکیل گروهی برای ترجمه و مشاوره به زبانی که هنوز سایت به آن زبان موجود نیست با تماس بگیرید.