زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

سالمندان و گروه سنی سوم

پس از بازنشستگی ، یک سوم از مهاجران به کشور خود باز میگردند. تا زمانی که وضعیت مالی و تندرستی به آنها اجازه میدهد، یک سوم دیگر مدتی را در سوئیس و مدتی در کشور مبدأ خود زندگی میکنند. یک سوم دیگر برای همیشه در سوئیس باقی می مانند.

سوئیس به سالمندان امکانات مختلفی ارائه می دهد که به آنها اجازه می دهد تا بطور مستقل تا سنین بالا زندگی کنند.
همچنین سازمان های حرفه ای مختلف  و داوطلبان بسیاری تلاش میکنند تا برای سالمندان انتخاب های گسترده و بخوبی سازمان یافته برای گذراندن اوقات فراغت و تندرستی مهیا کنند.
افراد مسن با منابع مالی محدود حق برخورداری از مزایای اضافی بیمه AVS دارند.

در این باره: معیشت, بهداشت, سلامت, امور مالی, ادامه فعالیت, نزدیک مرگ, آموزش, بازگشت به وطن

پیوندها: