زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

آموزش 

کشف ناشناخته ها مختص جوانان نیست. تحصیل آموزش کنید برای سلامتی خود و لذت (Lernen hält fit und macht Spass)

ادامه تحصیل Pro Senectute

 پیشنهاد Pro Senectute پرمنفعت است. همچنین شامل دوره های زبان خارجی، کامپیوتر اینترنت و چند رسانه ای به عنوان آماده سازی برای بازنشستگی و یا دوره هایی برای توسعه خلاقیت و تقویت حافظه است. این موسسه گروه تئاتر ، آواز ، موسیقی یا بازی کارت نیز برگزار میکند.
 

دانشگاه های سن سوم 

در طول ترم تحصیلی ، دانشگاه های سن سوم برنامه های متنوع در قالب سخنرانی ها و سمینارهای برگزار شده توسط دانشیار و استادان دانشکده های مختلف دانشگاه های محلی ارائه میکنند.
 
شرایط لازم برای پذیرش در هر دانشگاه کمی متفاوت است. برای شرکت در فعالیت ها، شما باید 60 سال یا بیشتر یا بازنشستگی پیش از موعد باشید. شریک زندگی جوان تر شما میتوانند شرکت کنند. 
اصولا برای شرکت در فعالیت های مختلف باید عضو بود و شهریه سال تحصیلی را پرداخت داده باشید. اگر کنفرانسی پر نیست، افراد غیرعضو نیز میتوانند با پرداخت شهریه شرکت کنند. 

جستجوی پیشنهادات دیگر 

شما می توانید فرصت های آموزشی دیگری در وب سایت سازمان های سالمندان و یا اینکه در سایت اینترنتی شهرداری خود پیدا کنید. 
 

پیوندها: