زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

پناهندگی

در سوئیس ، اداره فدرال برای مهاجرت مسوول فرایند پناهندگی است. مراکز ثبت نام این اداره در بازل، کیاسو، کرویزلینگن و ولورب می باشند که متقاضیان پناهندگی باید آنها مراجعه کنند. 
در طول فرایند پناهندگی، مقامات کانتون مسوول تهیه تسهیلات و آموزش و کمک های رفاهی به پناهجویان می باشند..
 
شورای پناهندگی سوییس یک سازمان غیر دولتی است که از گروه ها و انجمن های مختلف و موسسات خیریه (مثل کریتاس، CRS, VSJ EPER, OSEO, صلیب سرخ سوییس، فدراسیون جوامع یهودی سوئیس) که به پناهندگان کمک می کنند تشکیل شده است.
شورای پناهندگان سوییس از حقوق پناهندگان و پناهجویان در سطح ملی و بین المللی دفاع میکند. 
در سوئیس، فرایند پناهندگی خیلی سختگیرانه و پیچیده است. اهمیت دانستن قوانین پناهندگی و صحیح پر کردن فرم ها در اینست که جواب ممکن است بین مثبت و اخراج از سوئیس تغییر کند.
در سوئیس پناهجو، پناهنده، موقتا پذیرفته شده، رد شده یا مهاجر بدون مدرک ممکن است با شرایط پیچیده مختلف مواجه شوند. شما باید نامه های اداری را با دقت بخوانید و به جزئیات دقت کنید.
از اطلاعاتی که ارائه داده ایم استفاده کنید یا با مشاور آنلاین تماس بگیرید.

 La Suisse, terre d'asile

در این باره: فرایند پناهندگی, قوانین پناهندگی, اقامت, بازگشت, مشاوره حقوقی

پیوندها: