زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

فرایند پناهندگی 

هر شخصی که در سوئیس به دنبال حافظت در برابر آزار و اذیت است ، باید درخواست پناهندگیش را در یکی از دفاتر ثبت نام اداره فدرال مهاجران در در بازل ، کیاسو ، Kreuzlingen یا Vallorbe تحویل دهد.
مراحل فرایند پناهندگی
تحویل درخواست
استماع
دادرسی و تصمیم گیری
امکان فرجام خواهی
اعطا یا رد درخواست پناهندگی ، اخراج یا بازگشت
سازماانهای خیریه عضو سازمان پناهندگان سوییس نمایندگانی را به جلسات استماع حرفهای متقاضی پناهندگی می فرستند.  با همکاری دیگر سازمان های خیریه ، سازمان های فعال در زمینه خارجیان و یا افراد داوطلب ، آنها دفاتر مشاوره حقوقی برای پناهجویان را مدیریت میکنند و بدینوسیله پروژه های یکپارچه سازی را برای پناهندگان انجام می دهند.

 

در این باره: درخواست پناهندگی, تصمیم پناهندگی, تقاضای تجدید نظر, کمک اضطراری, مصاحبه

پیوندها: