زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 اقامت در سوئیس 

شرایط زندگی و حقوق پناهجویان ، افراد حفاظت شده  و پناهندگان بستگی به وضعیت آنها که توسط مقامات سوییس به آنها داده شده بستگی دارد.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: