زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 اجازه اقامت

اتباع خارجی که قانونی در سوئیس زندگی می کنند مجوز اقامت برای خارجی ها دریافت  میکنند. هدف یا دلیل اقامت نوع اجازه اقامت را تعیین میکند.
متقاضی پناهندگی اجازه اقامت N برای مدت زمان اقامت خود در سوئیس دریافت میکنند. پس از پایان دادرسی ، مشروعیت اقامت حذف میشود، حتی اگر مجوز هنوز معتبر باشد. برای مدت سه تا شش ماه ممنوعیت کار وجود دارد. هیچ حق الحاق به خانواده وجود ندارد.
 
اجازه اقامت B منوط به مجوز کار (با قرارداد) و یا وضعیت مدنی (ازدواج با شخص سوئیسی) دارد. باید هر ساله توسط شهرستان تمدید شود. تمدید ممکن است رد شود (به عنوان مثال در صورت بیکاری). الحاق به خانواده فقط اگر شخص درآمد کافی و مسکن به اندازه کافی بزرگ داشته باشد قابل قبول است.
پناهنده به رسمیت شناخته شده نیز اجازه اقامت B  دریافت میکند، اما مقررات خاص بر تمدید آن حاکم است که شامل کار ، پرداخت سهم مشارکت اجتماعی و یکپارچه شدن در جامعه است. آنها حق الحاق به خانواده و دریافت گذرنامه برای پناهندگان - مطابق قوانین کنوانسیون ژنو- هستند. پناهنده با اجازه اقامت B که به کشورهای خود بازگشت کنند، وضعیت پناهندگی و مشروعیت اقامت خود را از دست خواهند داد. 
  
افراد خارجی که چندین سال در سوییس با مجوز اقامت B  زندگی کرده اند، اجازه اقامت C دریافت میکنند. به این معنی که اقامت دائم و حق قانونی برای تمدید اجازه اقامت و الحاق به خانواده دریافت میکنند. از نقطه نظر قانون کار ، خارجی ها با اجازه اقامت C به حد زیادی مانند سوئیسی ها با آنها رفتار میشود. پناهنده به رسمیت شناخته شده ،  پس از پنج سال ورود خود به سوئیس اجازه اقامت C دریافت میکنند. 
کسانی که پذیرش مشروط دریافت میکنند، و به دلایل مختلف ، نمی توان آنها را اخراج کرد اجازه اقامت F دریافت میکنند. مجوز برای 12 ماه معتبر است و ممکن است هر سال تمدید شود. کانتون ممکن است به افرادی که پذیرش مشروط شده اند اجازه کار بدهد. الحاق خانواده  در بعضی موارد زودتر از سه سال پس از ورود امکان پذیر نیست. بعد از حداقل 5 سال اقامت ، این امکان وجود دارد که از کانتون درخواست کرد تا اجازه اقامت F به B تبدیل شود.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: