زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

سکونت 

شرایط مسکن پناهجو وابسته به وضعیت پناهندگی او دارد. 

در حالت تقاضای پناهندگی 

شما می توانید در مرکز ثبت نام که خود را معرفی کرده اید اقامت کنید. 
اگر پردازش درخواست شما طولانی شد شما به یک استان منتقل میشوید. 
اگر درخواست پناهندگی خود را در فرودگاه ارائه کنید، برای شروع شما در آن خاک آن کشور که فرودگاه متعلق به آنهاست ساکن خواهید شد و نمی توانید منطقه ترانزیت را ترک کنید. 

در طول مراحل پناهندگی 

پناهجویان معمولا در خانه های جمعی زندگی می کنند. اشخاصی که اقامت آنها تمدید میشود یا شاغل هستند یا با خانواده زندگی میکنند می توانند در بعضی موارد در آپارتمان خود زندگی کنند. 

پس از رد تقاضای پناهندگی 

افرادی که رد قطعی تقاضای پناهندگی دریافت میکنند به کانتون منتقل نخواهند شد. پس از این مرحله، آنها باید مرکز ثبت نام را ترک و از سوئیس بروند. اگر آنها قادر به ترک سوئیس نیستند، میتوانند به مکانهایی که به آنها کمک اضطراری میکنند مراجعه کنند.
پناهجویانی که تقاضای آنها رد میشود باید مرکزی که در آن ثبت نام کرده اند را در مهلت تعیین شده ترک کردند. اگر نمی تواند کشور را ترک کنند ، آنها فرصت تقاضا از یکی از مراکز کمک های اضطراری را دارند.

پناهنده به رسمیت شناخته شده 

پناهنده به رسمیت شناخته شده اند حق سکونت در آپارتمان شخصی را دارد. 

مکان سکونت

متقاضیان به کانتونی اختصاص داده شده و در آنجا باید باقی بمانند. 
پذیرش موقت معتبر است برای کانتونی که در آن فرد قبلا اقامت داشته است. در داخل کانتون تعیین شده، پذیرفته شدگان موقت حق انتخاب شهرداری دلخواه خود را دارند. آنها حق تغییر کانتون را دارند اگر تمام خانواده می تواند در آنجا با هم زندگی کنند. این دفتر فدرال مهاجرت ODM است که در مورد تغییر کانتون تصمیم می گیرد. 
برای شروع ، پناهنده به رسمیت شناخته شده اجازه اقامت B دریافت میکند. این اجازه اقامت برای کانتونی که در آن در طول مراحل پناهندگی زندگی می کرده اعتبار دارد. در داخل کانتون، پناهندگان حق انتخاب شهرداری دلخواه خود برای سکونت را دارند. اگر آنها می خواهند کانتون را تغییر دهند، آنها باید از دفتر خدمات مهاجرت کانتون مقصد درخواست کنند. پنج سال پس از ورود آنها، پناهندگان اجازه اسکان C دریافت میکنند. پس از آن، آنها می توانند کانتون محل اقامت خود را آزادانه انتخاب کنند. 

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت