زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 کمک و مشاوره حقوقی

سازمانهای حمایت از پناهندگان (کلیساها ، سازمانهای ملی فعال در امور خارجیان) ، در شهرهای بزرگ مراکزی را برای کمک به متقاضیان پناهندگی ایجاد کرده اند.  این سازمان های غیر دولتی با  شورای پناهندگی سوییس در ارتباطند. 
وظیفه آنها : 
تجزیه و تحلیل شانس قبولی یک ادعا 
در مورد تصمیم های رسمی و کمک به تجدید نظر 
حمایت در صورت مواجهه با مسائل شخصی
کمک در صورت بروز مشکلات با دولت و خدمات اجتماعی ن
نمایندگی حقوقی 
میباشد.
اکثریت این دفاتر خدمات و مشاوره رایگان ارائه می دهند. نمایندگی حقوقی معمولا فقط برای متقاضیانی رایگان می باشد که محتاج تشخیص داده شوند. معمولا قرار ملاقات باید از طریق تلفن انجام می گیرد
 
 

پیوندها: