زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

ازدواج

به عنوان یک زن و شوهر هر دو خارجی یا از ملیت های مختلف ، از هنگامی که ساکن سوییس شدید شما مشمول قانون ازدواج سوئیس هستید. زن و شوهر دارای حقوق برابر هستند و تمام منافع و علایق شخصی خود را با هم متوازن میکنند.

زن و شوهر متقابلا متعهد میشوند که:
  • در رفاه زن و شوهر در کنار یکدیگر همچنین ارائه نگهداری و آموزش کودکان بکوشند .
  • کمک به یکدیگر و وفادار ماندن به هم.
  • هر دو به نگهداری از خانواده کمک کنند. موافقت میکنند بطریقی که چگونه هر کس در سهم  خود، از جمله با کار درآمدزا، مراقبت از کودکان و کار خانه مشارکت کنند. هر دو حق دارند که از پول تو جیبی برای خرجهای شخصی در حد بضاعت زوج بهره مند شود.
  • اطلاع رسانی به یکدیگر در مورد میزان درآمد، دارایی و بدهی.
  • در صورت لزوم ، این حق می تواند از طریق دادگاه ادعا شود.
همسران خانه مشترک خود را با هم انتخاب میکند.
توجه
قرارداد اجاره خانه نمی تواند بدون توافق دو جانبه یا با ابراز رضایت صریح همسر فسخ گردد.
با توافق متقابل ، این امکان برای زن و شوهر وجود دارد تا مبادرت به پربایی دو خانه کنند.
توجه
زوج با ملیت های مختلف باید تا زمانی که اجازه اقامت دریافت میکنند در یک خانه زندگی کنند، اگر همسر از یک کشور دسته سوم است. زندگی مشترک به عنوان شرط لازم و اساسی برای اجازه اقامت در قالب "الحاق به خانواده" است.
توجه
زوج هایی که هر دو خارجی محسوب میشوند باید تا زمانی که اجازه اقامت دریافت میکنند در یک خانه زندگی کنند، اگر یکی از آنها از یک کشور دسته سوم است. زندگی مشترک به عنوان شرط لازم و اساسی برای اجازه اقامت در قالب "الحاق به خانواده" است.

در این باره: جدایی, طلاق, اقامت, ثبت ازدواج, مسائل مالی, زندگی مشترک

پیوندها: