زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

ثبت ازدواج

پیش نیازهای ازدواج

عروس و داماد باید: 

  • حداقل 18 سال کامل داشته باشند؛ 
  • با فرد دیگری قرارداد ازدواج نداشته باشند؛ 
  • برای افراد تحت قیمومیت، باید رضایت نماینده حقوقی خود را داشته باشند؛ 
  • علاوه بر این، قانون ازدواج بین برادر و خواهر یا برادر ناتنی و خواهر ناتنی، بین کودکان و والدین (بیولوژیک یا غیر بیولوژیک)، بین نوه ها و پدربزرگها و مادربزرگها ، و بین شخص و فرزند همسرش (حتی اگر ازدواج لغو و یا منحل شده است) را منع کرده است.

ازدواج سوییسی و غیر سوییسی و ازدواج خارجی ها که در سوئیس قرارداد منعقد شده است

در سوئیس، ثبت ازدواج باید در حضور افسر اداره ثبت احوال انجام گردد. مراسم دینی باید پس ازثبت ازدواج مدنی انجام گیرد.
ازدواج را می توان در هر شهرداری انتخاب شما صورت گیرد. برای سهولت کارتان، شهرداری محل زندگیتان را انتخاب کنید.

اسناد و مدارک مورد نیاز 

برای شهروندان سوییسی: 
  • دفترچه سابقه وضعیت (Fiche d’état civil)(از دفتر ثبت احوال شهرداری (l’Office de l’Etat civil)محل تولدتان درخواست کنید) 
  • اجازه اقامت یا گواهی اقامت (درخواست از دفتر کنترل ساکنین l’Office de Contrôle des habitants)
  • گذرنامه یا کارت شناسایی

برای شهروندان غیر سوییسی:

اجازه اقامت یا گواهی اقامت
گواهی تولد که نام پدر و مادر در آن ذکر شده است 
گذرنامه و یا گواهینامه تابعیت (باید از کشور تابع درخواست شود) 
دفترچه سابقه وضعیت (که در آن به وضعیت تأهل، از هر جهت از طلاق یا گواهی مرگ هر همسر مرحوم اشاره شده است) 
پناهنده به رسمیت شناخته شده و یا متقاضی پناهجویی تقاضا میشود به جای گذرنامه یا گواهینامه تابعیت، گواهی ارائه کنند که وضعیت اخیر آنها از پناهندگی را مشخص میسازد.
توجه 
در مورد اتباع کشورهای به اصطلاح دسته سوم، مقامات سوئیس اغلب نیاز به ممیزی اسناد ارائه شده با کشور مبدأ در مورد همسر دارند. این کار ممکن است مستلزم صرف وقت و پرداخت هزینه اضافی به اداره ثبت احوال مورد مراجعه شود.
  
توجه 
مدارک مورد نیاز نباید قدیمی تر از 6 ماه باشند. 
  
توجه 
اسناد باید در یکی از زبانهای ملی سوئیس نوشته شده باشد. اگر ملزم به ترجمه مدارک هستید، با دفتر ثبت احوال در این مورد هماهنگ و کسب اطلاع کنید. ترجمه باید قانونی و رسمی باشد.

مقدمات ازدواج 

پس از تهیه اسناد مورد نیاز ، زوج آینده باید شخصا در دفتر ثبت احوال شهرداری محل زندگی خود حضور یابند که در آنجا صحت مدارک بررسی میشود. این بررسی هزینه دارد. هزینه ها در شهرداری های مختلف متفاوت است. 
اگر حضور شخصی یکی از زوجهای آینده امکان پذیر نیست - مثلا به دلیل اقامت در خارج از کشور - شما می توانید درخواست کنید که مقدمات ازدواج بصورت کتبی انجام شود.

ورود به سوئیس برای مقدمات ازدواج

در مورد اتباع کشورهای دسته سوم ، تشریفات برای ورود به سوئیس برای آماده سازی و ثبت ازدواج می تواند بسیار طولانی و پیچیده باشد. قبل از انجام هر کاری، برای اطلاعات بیشتر از دفتر مهاجرت در کانتون خود سوال کنید.

مظنون به ازدواج سفید - زمینه برای امتناع از ثبت ازدواج

افسران ثبت احوال موظف به بررسی وضعیت اقامت اتباع خارجی هستند. در موارد مشکوک ، برای اثبات امکان ازدواج سفید، آنها با عروس و داماد (به صورت جداگانه)، مقامات دولتی و اشخاص ثالث مصاحبه میکنند. اگر ازدواج مشکوک است، ممکن است از ثبت ازدواج امتناع کنند. ازدواجی سفید محسوب میشود که ازدواج زن و شوهر صرفا یا عمدا برای مقاصد حق اقامت باشد.

ازدواج در خارج از کشور

ازدواج ممکن است در همه کشورهای مبدا همسران ثبت گردد. برای اطلاعات بیشتر از نمایندگی کنسولی کشور مربوطه سوال کنید.

لینک ها:

برای کسب اطلاعات بیشتر
اداره فدرال مهاجرت
آدرس ادارات ثبت احوال
مقامات کانتونی برای روند ثبت
ادارات کانتونی مهاجرت 
نمایندگی های کنسولی
دفتر فدرال ثبت احوال

پیوندها: