زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

جدایی

جدایی می تواند به روش های مختلف به پایان برسد. اغلب اوقات جدایی مرحله اولیه طلاق است. علاوه بر این ، جدایی می تواند بر اجازه اقامت مهاجران تاثیر گذارد.

جدایی با رضایت متقابل

اگر زن و شوهر در شرایط جدایی توافق دارند، آنها مجبور به رفتن به دادگاه نیستند. آنها میتوانند یک توافقنامه جدایی نوشته و هر دو امضا کنند و یا شفاها توافق به جدایی بگیرند. چنین توافقنامه ای، با این حال، هیچ اعتبار قانونی در دادگاه ندارد.

تصویب جدایی توسط دادگاه

برای آنکه توافقنامه جدایی از نظر قانونی معتبر باشد، باید آن توسط یک دادگاه به تصویب رسیده باشد. دادگاه نیز به عنوان واسطه در مورد نقاط مورد مناقشه میتواند کمک کند.

توافق جدایی:

در تنظیم توافقنامه جدایی، موارد زیر به شرح زیر باید تنظیم شود :

چه کسی حضانت فرزندان مشترک را به عهده میگیرد؟

چه کسی حق دسترسی و دیدار کودکان مشترک برای پدر یا مادری که نگهداری کودکان را بعهده ندارد را تعیین میکند؟

چه کسی مسکن خانواده را تامین میکند، چه کسی اسباب کشی می کند؟

چه کسی حق تغذیه کودک را به چه کسی پرداخت میکند؟

چه کسی بدهی های مربوط به دوره زندگی مشترک را پرداخت میکند؟

چه شرایط و مواردی لازم است برای یک جدایی تا حد ممکن بدون دردسر؟

حفاظت قضایی از زندگی مشترک و جدایی

یکی از زوجین ممکن است حاضر به زندگی مشترک نباشد به دلیل  به طور جدی در خطر بودن حیثیت شخصی، امنیت فیزیکی خود و یا رفاه خانواده اش با ادامه زندگی مشترک.

با درخواست حمایت از زندگی مشترک زناشویی ، دادگاه ممکن است تعلیق زندگی مشترک را تصویب و اقدام برای جداسازی آنها کند.

توجه!

اگر رفاه و امنیت اعضای خانواده مورد تهدید است، زندگی مشترک ممکن است فورا معلق و تصویب دادگاه را بعدا به دست آورد.

در این باره: عواقب حقوقی

پیوندها: