زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

پول و امور مالی

حتی  اگر زیاد در موردش حرف نزنیم ، در سوئیس پول موضوع مهمی است.  زندگی پر هزینه است و در نگاه اول هر چیزی که با پول و امور مالی سر و کار دارد پیچیده به نظر میرسد. امور مالی: پرداخت، پس انداز، سرمایه گذاریها، اعتبار و غیره از طریق پست، بانکها و موسسات مالی ویژه انجام میشوند.

  • چگونه حساب بانکی باز کنیم؟
  • امکانات پس انداز چیست؟
  • وام مصرف یا لیزینگ چگونه است؟
  • چگونه پول به کشورمان بفرستیم؟
  • هنگام بدهکاری چه کنیم؟

سوالاتی از این دست که در این صفحات به آن جواب خواهیم داد

بانک و یا پست؟

به جز پست ، تعداد زیادی از بانکها و موسسات مالی  خدمات و سرویسهای بسیار متفاوتی را به شما ارائه  می دهند. بنابراین مهم است که شما با توجه به نیازهای شخصیتان انتخابی آگاهانه داشته باشید
پست سوییس بانک نیست ، اما در تمام دفاتر پست یکسری از خدمات مالی ارائه می شود. برخی از مالیات مانند هزینه نگهداری یک حساب یا کارت حساب کمتر در پست ارائه میشوند 

 

در این باره: حساب بانکی, بودجه, وام, بدهی, پس انداز, پرداخت, واحد پول