زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

ارز

سوئیس مقررات خاص در ورود ارزهای خارجی ندارد . اما به منظور مبارزه با جرم و جنایت های بین المللی و پول شویی ممکن است در گمرک کنترل صورت گیرد. بنابراین ، شما باید هنگام ورود و خروج فقط مقدار کمی از پول نقد به همراه داشته باشید.

اتحادیه اروپا خواستار اعلان ورود/ خروج پول نقد ، چک ، و غیره با مقداری بیش از 10،000 € است. از این رو قبل از ورود به سوئیس بهتر است حسابی در یکی از بانک های سوئیسی که شعبه خارجی دارد باز کرده و مبلغ مورد نظر را به طور مستقیم به حساب خود در سوئیس انتقال دهید.