زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 پس انداز

اگر شما درآمدتان را درست مدیریت کنید به احتمال زیاد می توانید مقداری پول برای خود و فرزندانتان پس انداز کنید. برای صرفه جویی، شما باید بودجه خانوادگی و برنامه اقتصادی دقیق تهیه کنید. 

سرمایه گذاری پول

قبل از هر گونه سرمایه گذاری، از خودتان بپرسید  برای چه مدت می توانید پولتان را صرف سرمایه گذاری کنید. آنچه که خود و کودکانتان ماه ها و سال های آینده نیاز دارید را فهرست کنید. آیا سالهایی با هزینه سنگین آموزشی در پیش رو دارید؟ آیا خرید مهمی میخواهید انجام دهید. 
توجه! 
مقداری پول در دسترس داشته باشید. در مواقع اضطراری ، پول موجود درسرمایه گذاری بلند مدت به کارتان نخواهد آمد. 
مراقب سرمایه گذاری هایی که به شما وعده بازدهی بالاتر از حد متوسط میدهند باشید. 
  

حساب پس انداز 

برای صرفه جویی در پول ، یک حساب پس انداز داشته باشید. این حساب به شما اجازه صرفه خویی میدهد بدون اینکه ریسک کنید. پول براحتی در دسترس خواهد بود. با دقت شرایط و امتیازات ارائه شده توسط بانک های مختلف را با هم مقایسه کنید.
  

پیش بینی بازنشستگی

شما می توانید بیمه بازنشستگی (AVS) و صندوق بازنشستگی تان را تکمیل کنید با پس انداز شخصی به اصطلاح ستون سوم. این ها باعث کاهش مالیات می شوند. 
اینجا را ببینید.
  
لینک های مرتبط
مقایسه حساب های پس انداز 
پس انداز برای دوران بازنشستگی

پیوندها: