زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

سلامت

سلامت یک حالت  راحتی کامل جسمی ، روانی و اجتماعی است و نه صرفا فقدان بیماری یا ضعف و معلولیت. داشتن بالاترین استاندارد بهداشت قابل دستیابی یکی از حقوق اساسی هر انسان است ، بدون توجه به نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی ، شرایط اقتصادی و اجتماعی . (قانون اساسی سازمان جهانی بهداشت)

عوامل بسیاری بر سلامت هر فرد تاثیر میگذارند. مهم ترین آنها عبارتند از :
• داشتن زمینه قبلی
• نحوه زندگی
• جامعه ای که در آن فرد زندگی می کند
• محیط زیست

در این باره: داروخانه, مراجعه به پزشک, ورزش و تمرین, تغذیه سالم, اطفال, دارو, درمان در منزل, اورژانس, بیمارستان, دندانپزشکی, اعتیاد, اعصاب و روان, بهداشت بانوان, پیشگیری, بدون مدرک شناسایی, themen/gesundheit/geschlechtskrankheiten, themen/gesundheit/aids

پیوندها: