زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

داروخانه

داروخانه اغلب اولین آدرس برای کسانی که علائم بیماری در آنها بروز میکند است. داروسازان افراد حرفه ای هستند که آموزش عالی دیده اند تا بتوانند به شما توصیه های شایسته ای کنند. در صورت شک، آنها همیشه شما را به یک دکتر ارجاع میدهند.

داروخانه اغلب اولین آدرس برای کسانی که علائم بیماری در آنها بروز میکند است. داروسازان افراد حرفه ای هستند که آموزش عالی دیده اند تا بتوانند به شما توصیه های شایسته ای کنند. در صورت شک، آنها همیشه شما را به یک دکتر ارجاع میدهند. 

60 ٪ از داروهای موجود در سوئیس تنها با ارائه نسخه پزشک فروخته می شود. این مقررات بسیار سختگیرانه است.

 توجه!

نسخه های قابل تمدید به مدت یک سال تجدید پذیر هستند. میزان مصرف در نسخه ذکر میگردد. پس قبل از ابطال به فکر تجدید نسخه باشید. 

کنترل نسخه 

داروخانه ها بر میزان مصرف نسخه نظارت  میکنند. در صورت مصرف چند دارو با هم، داروخانه بررسی میکند که آیا داروهای مختلف با هم سازگار هستند. این امر به ویژه اگر به پزشکان متعدد به صورت موازی مراجعه میکنید مهم است. 

چه کسی هزینه داروها را میپردازد

بیمه درمانی و بیمه حوادث حدود 80 ٪ از داروهای مجاز در بازار سوئیس را پرداخت میکنند. این داروها در فهرست ویژه ای ذکر شده است.
توجه! 
بیمه سلامت یا بیمه حوادث تنها داروهایی را پرداخت می کند که توسط دکتر تجویز شده باشند. همه داروهایی که شما با صلاحدید خود تهیه میکنید با هزینه خودتان است. 
در داروخانه ، شما می توانید : 
-- با پول نقد هزینه دارو را پرداخت کنید و بیمه درمانی یا بیمه حوادث در مقابل ارائه رسید و نسخه به شما بازپرداخت میکند.
-- یا برگهای از جانب بیمه سلامت یا بیمه حوادث خود نشان دهید. این برگه برای 3 ماه معتبر است. بعضی از بیمه های سلامت یا حوادث برای مشتریان خود کارت های الکترونیکی فراهم میکنند که معادل این برگه است. 

درخواست داروهای مشابه

بسیاری از داروهای معمول کپی مجاز شده اند، که در بازار این داروهای مشابه بسیار ارزانتر هستند. بخاطر سرعت در حال افزایش هزینه های بهداشت، داروخانه ها ملزم هستند که به طور معمول مشتریان خود پیشنهاد عرضه داروهای مشابه میدهند. اگر این مطابق با نسخه شما نمیباشد، از داروخانه سوال و کسب اطلاعات بیشتر کنید.
توجه!

شرکت های بیمه از شما میخواهند تا 10 ٪  هزینه های داروی مشابه را تقبل کنید. در صورت استفاده از داروهای تجاری اصلی که جایگزین مشابه وجود نداشته باشد، شما باید 20 ٪ از هزینه را  تقبل کنید مگر اینکه دکتر شما تایید کند که هیچ داروی مناسب مشابه وجود ندارد.

توصیه
ایده خوبی است که مدام از یک داروخانه دارو تهیه کنید. این کار باعث کنترل بهتر داروهای تجویزی ، مشاوره بهتر و سهولت در کار اداری میشود.

پیوندها:

Back to top