زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مراجعه به پزشک

در صورت بیماری، دکتر خانوادگی اول یاور شماست. در سوئیس، پزشکان خانواده ها مسئول مراقبت از خدمات پایه پزشکی هستند.

در صورت لزوم، او شما را به یک متخصص معرفی یا شما را در بیمارستان بستری میکند. اگر چه شما می توانید با یک متخصص مورد نظر خود مشورت کنید ولی توصیه می شود که نخست با دکتر خانوادگی خود برای یک معاینه تشخیصی اولیه مراجعه کنید.
اگر شما بعد از تصادف اورژانسی به بیمارستان منتقل نشدید، لطفا با دکتر خانوادگی خود تماس بگیرید. او به مبادرت به انجام کمک های اولیه کرده و کارهای لازم برای ارسال شما به متخصص مناسب را انجام میدهد.
توجه!
متقاضیان پناهندگی باید با کارکنان مرکز ثبت نام یا پناهگاه خود تماس بگیرید. در صورت لزوم ، کارکنان مرکز با یک دکتر تماس میگیرند.
مراجعه به پزشک متخصص با صلاحدید خود
در کل شما میتوانید به متخصص برای مشورت مراجعه کنید -- به شرط آنکه خلاف آن در قرارداد بیمه سلامت شما تذکری نباشد. بدون ارجاع دکتر خانوادگی تان، ممکن است هفته ها منتظر دریافت وقت ملاقات باشید.

در این باره: ویزیت دکتر, درمانگاه, جستجوی دکتر

پیوندها: