زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

در مواقع اضطراری 

بخش اورژانس بیمارستان 24 ساعته برای شرایط بسیار حیاتی باز هستند. با دکتر خانوادگی خود، حتی در مواقع اضطراری، تماس بگیرید. در صورتی که شما قادر به تماس با او نیستید، تلفن پاسخگو یا دفتر او به شما نام و شماره تلفن پزشک مراقب را خواهد گفت. 
توصیه 
در خدمات اورژانس، بیماران بر اساس شدت مشکلات طبی درمان می شوند. برای موارد "سبکتر" ممکن است باید منتظر بمانید. وقت خود را در موارد غیرضروری در سالن انتظار هدر ندهید و در این موارد به دیدن دکتر خانوادگی خود و یا دکتر مراقب بروید. 
خدمات پزشکی 
در سوئیس ، شماره تلفن واحد برای اطلاعات در مورد پزشک مراقب وجود ندارد. لطفا از مطبوعات روزانه و یا تلفن اطلاعات 1818 کمک بگیرید. 
  
آمبولانس 
اگر شما نیاز به آمبولانس دارید: شماره تلفن 144. 
توجه! 
بیماران ملزم به پرداخت بخشی از هزینه های آمبولانس از جیب خود هستند. 
در زمان تماس اضطراری:
- خود را بطور واضح معرفی کنید. 
- بگویید که کجا هستید. 
- توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده. 
- اقداماتی که شما در حال حاضر انجام داده اید. 
شماره تلفنهای ضروری
تماس با اورژانس 144 
پلیس 117 
آتش نشانی 118 
تیم نجات هوایی REGA سوییس 1414 
اطلاعات تلفن 1818