زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

سلامت روانی

بیماری های روانی در میان بیماری های شایع هستند. یک سوم از جمعیت حداقل یک بار در زندگی خود دچار مشکلا روانی شده است. یک نفر از هر ده نفر باید تحت درمان در کلینیک های رواندرمانی قرار گیرند. 

بیماری های روانی باید جدی گرفته شوند و درمان اختلالات روانی کاملا ضروری است. اگر نیازمند کمک هستید، سوئیس پشتیبانی خوب و شبکه سازمان یافته ای برای درمان افراد مبتلا به این دست مشکلات ارائه میکند. 
توجه! 
درمان روانپزشکی -- مشاوره پزشکی ، درمانگاه ، کلینیک سرپایی ، دارو -- با بیمه پایه پرداخت می شود. در صورت نیاز به روان درمانی پزشکی ، تا 10 جلسه برای تشخیص و درمان توسط بیمه بازپرداخت میشود. 
برای ادامه درمان با 30 جلسه دیگر، پزشکی که درمان میکند موظف است پس از 6 جلسه، گزارش خطاب به پزشک معتمد شرکت بیمه ارسال و شروع درمان را اعلام کند. به علاوه، روان درمانی فقط در صورتی توسط بیمه پایه پرداخت میشود که توسط دکتر انجام شده است. 
درمان انجام شده توسط روانشناسان قابل بازپرداخت بیمه درمانی پایه نیست مگر روانشناس تحت نظارت یک پزشک کار کند. شرکت های بیمه، بیمه مکمل برای پوشش این هزینه ها ارائه میکنند. 
شماره تلفن 143 (la Main Tendue) روز و شب در خدمت مردم است برای اختلالات روانی.

در این باره: افسردگی, دوستان و خویشاوندان, کودکان و نوجوانان

پیوندها: