زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مواد مخدر غیرقانونی

در سوئیس، هروئین، کوکائین، اکستازی، آمفتامین و حشیش و غیره مواد مخدر غیر قانونی محسوب میگردند. قانون مبارزه با مواد مخدر (LStup) مصرف، نگهداری و کشت و قاچاق آنها را مستوجب مجازات میداند. کلیه مواد مخدر غیر قانونی در لیست ممنوع اشاره شده اند.

در سال 2006 در سوئیس 39،000 نفر معتاد به مواد مخدر شناسایی شده اند. بخش عمده آنها معتاد به حشیش بودند. مصرف کوکائین و هروئین به ترتیب رده دوم و سوم را داشتند.
 

حشیش

حشیش  یک ماده مخدر ضعیف در نظر گرفته شده است. در عین حال مصرف آن بی ضرر نیست.
در اکثر مصرف کنندگان طولانی مدت حشیش، تغییرات مختصری در حافظه و تمرکز وجود دارد.
حشیش می تواند شروع اختلالهای روانی مانند اسکیزوفرنی و بیماریهای دوقطبی را تسریع، تشدید و یا باعث عود بیماری شود.
حشیش از لحاظ روانی و جسمی اعتیاد آور است.
در صورت مصرف بالا در دراز مدت ممکن است منجر به وابستگی جسمی شود.

كوكائين

کوکائین یکی از داروهای اعتیاد آور شدید است. مصرف آن ممکن است در کوتاه مدت به آسیب های جدی جسمی و روحی منجر شود.
 

هروئين

هروئین به سرعت و به شدت از نظر جسمی و روانی اعتیاد آور است و یکی از مواد بسیار خطرناک شناخته میشود. برای رسیدن به همان اثربخشی میزان مصرف باید به طور مداوم افزایش یابد که منجر به مصرف خارج از کنترل شود. در نهایت، فرد معتاد برای جبران نیاز جسمی نیاز به مصرف بیشترو مداوم دارد.
 

در این باره: مواد مخدر, الکل, دخانیات

پیوندها: