زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بازنشستگی

سیستم بازنشستگی سوئیس بمنظور فراهم کردن استقلال مالی قابل قبولی برای فرد بازنشسته برقرار شده است. از سال 1972 ، صندوق بازنشستگی سوئیس بر روی یک سیستم سه لایه مبتنی است که اصطلاحا "پایه 3" نامیده میشده که این پایه ها دولت، کافرما و شخص هستند.

در این باره: صندوق بازنشستگی شغلی, 3 پایه, AHV/AVS