زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

ستون سوم تامین حقوق بازنشستگی خصوصی

بیمه، بانک ها و صندوق های پس انداز را ارائه می دهند PostFinance به نام ستون سوم.
هر کس وابسته به صندوق بازنشستگی می تواند ذخیره تا 6682 CHF در هر سال و کسر مقدار مالیات بر درآمد موضوع.
 
افرادی که با صندوق بازنشستگی، مانند مستقل نباشد، ممکن است به 33408 CHF در هر سال مالیات بر آزاد در ستون سوم پرداخت.
 

پرداخت از ستون سوم

وجوه ستون سوم ممکن است از سن 60 سالگی (59 در زنان) پرداخت می شود اما باید به قبل از زمانی که شخص به سن 65 سالگی (64 در زنان). ستون سوم پیش پرداخت امکان پذیر است به ویژه در موارد زیر : هنگامی که یک شخص می رود را به حساب خود را برای دستیابی به مسکن ، و همچنین در هنگام خروج نهایی از سوئیس.
تامین حقوق بازنشستگی خصوصی : A به Z

 

در این باره: صندوق بازنشستگی شغلی, 3 پایه, AHV/AVS

پیوندها: