زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمه بهداشت و درمان پایه

بیمه درمانی پایه اجباری بدان معنی است که همه ساکنین سوئیس می توانند به مراقبتهای کامل پزشکی و درمان مناسب در کانتون محلی زندگی خود دسترسی داشته باشید. 94 شرکت بیمه خصوصی مجاز به ارائه بیمه خدمات درمانی پایه اجباری هستند.

در این باره: انتخاب شرکت بیمه, بیمه تکمیلی, خدمات پوششی, تغییر شرکت بیمه, کمک مالی با کاهش وجه بیمه, صرفه جویی در بیمه درمانی

پیوندها: