زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مالیات کسر از مبدا

با توجه به سیستم مالیات، کارکنان خارجی دارای اجازه اقامت C ماهانه مشمول پرداخت مالیات خود هستند.

مالیات کسر از مبدا، از حقوق و دستمزد ناخالص ماهانه محاسبه و کسر  میشود. کمک هزینه مختلف از جمله کمک هزینه کودک، کمک هزینه غذا و سفر و انعام ، هزینه روزانه، و یا تصادف به حقوق اضافه میشوند.
وضعیت خانواده (مجرد ، متاهل، بیوه ، جدا شده) نرخ مالیات کسر از مبدا را تعیین میکند.
 
توجه!
اگر شرایط خانواده در طول سال تغییر کند (ازدواج ، طلاق، مرگ...)، این تغییر باید فورا به مرجع صالح مالیات محلی اعلام شود.

پیوندها: