زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بدهی مالیاتی

در سوئیس خارجی ها مالیات پرداخت میکنند:
-اگر  بیش از 30 روز در سوئیس کار می کنند
-اگر آنها اقامت 90 روز یا بیشتر بدون کار در سوئیس دارند.
توجه!
برای اجتناب از مالیات مضاعف از اتباع خارجی در سوئیس، سوئیس با چند کشور معاهدات دو جانبه مالیاتی امضاء کرده است. این موضوع مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا / انجمن تجارت آزاد اروپا و نیز استرالیا، آفریقای جنوبی ، کانادا ، چین ، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و روسیه است. لیست کامل را میتوانید در سایت اداره مالیاتی کنفدراسیون مشاهده کنید.

پیوندها: