Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Migraweb

Migraweb ezali likanisi oyo eboti lingomba etali makambo ya bapaya to bawuta oyo baponi to basepeli kovanda na ekolo ya Suiss.

Migraweb esalaka misala ya kopesa malako mpe ndakisa na mate ya etali ndenge ya bovandeli na kati ya ekolo Suiss.
Oyo aponi ko vanda na mboka oyo asengeli ayeba nikano na bizaleli ya ba nkolo mboka; solo nde akovanda malamu mpe na kimia.

Sango, mateya na nikano eutaka liboso na mangomba mpe na masanga ya société civile; Misusu eutaka na mbulamatari to administration fédérale, cantonale na communale na mpe epayi ya bato ya mayele mingi to ba experts.
Maigraweb, ezali kobenga bato ya bikolo na bikolo, oyo bayebi minoko ya mboka na bango na oyo ya lo mpoto, lokola allemand na français, mpo bayai kolimbola lo mpoto na minoko ya mboka na bango.
Baye banso, bazali na makambo elekeli bango ndelo : etali mbulamatari to l’état, etali nenge ya kovandela malamu kati ya mboka oyo, ozala migrant, ozala réfugié, Migraweb nde apesi yo eyano ya solo na nzela ya kolandela, na nsinga mpe na lokota mboka na yo.

Migraweb azali ko koma manaka to agenda etali makambo ya loyenge (manifestations diverses) ya bikolo oyo evandi kati na Suiss.

Soki olingi kopesa ndambu ya mayele mpe na mua maboko na mosala ya migraweb, to koyamba oyo na esengo

Tozali mpe koluka bayikempo baya kosalisa biso mpo na kolimbola makomi na biso na minoko to lolaka na bino.
Soki bolingi koyeba makambo masusu etali lingomba migraweb, esengeli botuna mama mokonsi oyo ba mo bengi Ursula Dubois.

Mpo bozuaye, beta na email : A koyamba bino na esengo nionso.