Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mikolo pe mibange

Sima ya pension, moko kati ya bapaya bazongaka na ba mboka na bango. Soki makoki ya misala pe bokolongolono ya nzoto ezali, moko kati ya misato mosusu evandaka kati ya suisse pe ba mboka na bango. Moko kati ya misato oyo etikali batikala libela na Suisse.

Suisse epesaka mibange makoki ya kobika bomoyi ya bonsomi ti na ata mbula epusani :

Na yango mabongisi ebele ya esika ya mosala po na mibange pe basali mingi ya ofele bzwa mokumba ya kobongisa esika malamu po na kosakana pe lisalisi.

Mibange oyo bazali na bozwi mingi te basengeli ete babakisela bango lisungi ya AVS.

Nzinga nzinga ya motuna : Ba ndako ya mibange, Lisalisi, Bokolongono, Misolo, Kokoba kosala mosala, Liwa, Koyekola, Kozonga mboka

Ekangele: