Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mosala

Na oyo etali bangunda, mboka (engomba) ya Suisse eyebi ndenge mibale ya kondima batu na misala.

Basali

  • Mabongisami ya bato banso baye bazali na Lisanga ya Poto (EU/UE) to ya AELE ezali na mokano moye etali kotambola na linemia ya bato banso. Kati ya mokano moye ezali manaka pe mitindo miye bayokanaki. Pona bondimi dipolomi ya mboka mopaya esengeli.
  • Pona batu baye bawuta ba mboka oyo nano etombwana te (Etats tiers / Drittstaaten), bakoki kosala na mboka ya Suisse obele na misala oyo esengi koyekola liboso (professions hautement qualifiées). Bakoki kozwa bango na misala kaka soki batu ya misala bazwami te na kati ya mboka ya Suisse to na ba mboka ya AELE/UE . Bakonzi ya misala nde ba sengeli kosala maye makoki mpo ete bato wana bazwa mikanda ya ndingisa ya misala. Na oyo etali mabongisami ya bondimi ya mapolomi (diplômes) etangami na mokanda ya Formation

Basali ya misala ya bango meyi

  • Na mabongisami endimamaki kati ya mboka ya Suisse na Lisanga ya Poto (UE), batu baye bazali ya Lisanga ya Poto (EU/UE) to ya AELE bakoki kosala misala ya lifuta ya bango meyi.
  • Kasi pona baye bawuta ba mboka etombwana nanu te, bango bakoki kosala misala na ndenge na bango moko kaka soki bazali na Buku C (Permis C) to mokanda oyo epesi bango ndingisa ya kovanda libela na mboka ya Suisse.

Basali baye basengeli kofutama

  • Na bobangi ete basali bafutama na ndenge esengeli te (dumping salarial) to basala misala oyo eyebani na bakonzi ya mboka te (travail au noir), boyeyi ya basali na mboka ya Suisse esengelaka liboso kokokisa  mabongisami manso maye masengeli.
  • Soki ozali mosali otindami na mokonzi nayo ya mosala na bowutaka na ba mboka ya Lisanga ya Poto (UE) to ya AELE, luka liboso oyeba soki atosi mibeko ya Suisse. Pamba te soki atosi mibeko ya Suisse te, soki ozwami yo nde okofuta mabe naye nyonso.

Nzinga nzinga ya motuna : Ndingsia ya mosala , Bozangi mosala, Koluka mosala, Lingomba mpo bato ya mosala, Kokokana, Moto ya mosala awuti mboka mosusu

Ekangele: