Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kingunda

Na mboka Swissi, ezali bureau ebengami na kombo ya Office fédéral des migrations (ODM) etalaka makambo ya kingunda. Bureau yango ezali na bisika na ye epayi motu alingi kosenga ngunda akoki kokende komikomisa kombo. Bisika yango ezali na : Bâle, na Chiasso, na Kreuzlingen mpe na Vallorbe.

Banda mokolo osengi ngunda têé mokolo bakonzi bakoyebisa yo soki bandimi to baboyi ngunda na yo, ezali canton moto akotala makambo ya ndako epayi okozala, mwa mbongo mpo ebikisaka yo, na makambo mosusu etali kofanda na yo na mboka Swissi.
 
Na kati ya lingomba ebengami na kombo ya Organisation suisse d’aide aux réfugiées (OSAR), ezali na bamwa lingomba ya mike-mike (Caritas, EPER, OSEO, CSR, VSJF) bapesaka mpe lisalisi na batu bandimela ngunda na bango na ba oyo bawuti kosenga ngunda.
 
Na mboka Swissi, kosenga ngunda na makambo etali ngunda ezali pasi mingi. Koyeba ndenge mibeko ya ngunda ekomami to ndenge bakonzi balobi na kati ya mikanda bakomaka, na ndenge okokoma mpo bandima kingunda na yo, mpo babengana yo te ezali pasi mingi.
 
Na mboka Swissi, moto asengi ngunda, moto oyo bandimeli ngunda, moto oyo bakonzi bandimi afanda mwa ba mbula, moto bakonzi baboyi libela-libela ngunda na ye, asengeli azali elombe ya moto. Mbala mosusu eloko ya moke ekobikisa to ekokweyisa ye. Esengeli azala na ekenge.
La Suisse, terre d'asile
 

 
 

 

Nzinga nzinga ya motuna : Makambo etali kingunda, Mibeko etali kingunda, Bofandi na mboka, Kozonga mboka, Bato bayebi mibeko

Ekangele: