Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mibeko ya ngunda

 Mibeko ya mboka Swissi etali ngunda elakisi nionso etali :

-ndenge bakonzi bandimelaka ngunda ya bato,
-ndenge bato bandimela ngunda na bango bakofanda na Swissi,
-ndenge bakonzi bakondima bato bafanda mwa bambula na ndenge ya bozongi na bamboka na bango. Mibeko ya mboka Swissi elandi ndenge mibeko ya mokili mobimba ekomami.
   
Art. 3- Moto oyo bakonzi bakoki kondima ngunda na ye azali nani ?
1) Bato bakonnzi bakoki kondima ngunda na bango, bazali bato oyo na bomoyi epayi bafandaki na mboka na bango to na mboka bafandaki liboso baya na Swissi, bazalaki koniokola bango na ndenge ya mabe, ya koboma bango mpo bazalaki kosala politiki, mpo na makambo etali lingomba ya Nzambe, etali ekolo, etali couleur ya nzoto, to lingomba mosusu oyo epikisamaki na bakonnzi ya mboka.
 
2) Bakondima ngunda na mkambo etali : kobeta to kozokisa motu, kopekisa bato baloba te, balakisa te makanisi na bango, kokanga mpe kotia bato na bisika ya pasi , makambo mosusu etali bomoyi ya basi
 
Mibeko ya mboka Swissi etali ngunda elakisi nionso etali ndenge bakonzi bakondima ngunda. Mibeko yango elandi ndenge ekomami na Buku ya Genève ya 1951 oyo mboka Swissi mpe 144 mboka mosusu batiaki misapi.
 
Mboka Swissi atiaki mpe misapi na Buku etali bana. Buku oyoelakisi nionso etali kingunda ya bana mike oyao bayaki bango moko.
 
Bamboka nionso ya Europa (Poto) basibayokani na makambo etali ngunda. Mpo mboka moko moko andima ngunda ya moto ekomi pasi mingi.
 

Ekangele: