Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kosenga ngunda

 Moto akima mboka na ye mpo bakonzi bazalaki koniokola ye, mpe azalaki kobanga mpo na bomoyi na ye, akosenga ngunda na bisika lingomba (ODM) etalaka makambo ya bampaya na mboka Swissi. Bisika yango ezali : Bâle, Chiasso, Kreuzlingen,Vallorbe.
 
Bato baye na mpepo mpo na kosenga ngunda, basengeli babima te na libanda ya mpepo, batikala na kati ya libanda ya mpepo. Bakosenga ngunda epayi ya Police asalaka na libanda ya mpepo.
 
Bakozua nkombo,elili, misapi na bango. Mikanda na bango ekotikala kuna. Bakoyoka maloba na bango na ndenge ya mokuse. Bakoloba ndenge bakomi na mboka Swissi na ntina bakimi mboka na bango.
 
  • Loba mpo na nini okimi mboka na yo.
  • Soki ozali na likambo okoki koloba liboso ya mobali to muasi te, osengeli koyebisa yango.
  • Loba mpo na nini opesi mikanda ya bomoto na yo te tango oye kosenga ngunda.
  • Tango bazali koyoka makambo na yo, soki ozali na motuna, kobanga te mpo nakotuna.
  • Okotia misapi na nionso bakomi. Landa to tala soki bakomi malamu maloba na yo nioso.
 
Soki basepeli na maloba na yo te, bakotuna yo mituna na ndenge mosusu : ba kotala soki olobaka ya solo monoko ya mboka esika owuti, mbula na yo, epayi ofandaki liboso, mikanda na yo.
 
Na sima na yango, bakokata makambo na yo :
 
Kaka wana, bakoyebisa bango ndenge nini bakati kingunda na bango mpe ndenge bakofanda na mboka Swissi.
Bakoyoka bango lisusu na molayi (ekowumela) kaka esika babuakaki ngunda.
Soki bakonzi bakoki kokata makambo na bango noki te, bakotinda bango na canton. Bakoyoka bango na ndenge ya molayi na sima mikolo.
 
Mpo bafanda na mboka Swissi, bakopesa bango mokanda N, mokanda yango endimami ya solo na mboka Swissi mobimba.
 
Soki balingi koyeba koleka, batala na internet:

Nzinga nzinga ya motuna : Kosenga ngunda, Bandimi to baboyi kingunda na yo, Kokomela lisusu na bakonzi, Lisungami ya noki, Bakoyoka maloba na yo

Ekangele: