Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kelasi-Koyekola mosala

Kelasi mpo na bana bakokisi mbula motoba(6) to sambo (7)

Mibeko ya mboka Swissi elobi boye : Bana ya bato basengi ngunda, bakokota kelasi (kelasi yango ekowumela mbula libwa (9). Bakonzi bakoki kondima mwana akende kelasi te soki baboti na ye  bakofanda kaka mwa mikolo na mboka epayi bazali.

Kelasi mpo na bana basi bakokisi  mbula libwa (9) na  kelasi

Bato basengi ngunda, soki bakokisi mibeko mpo na kokota kelasi to koyekola misala, bakoki kokende na kelasi mpe koyekola misala.


Keba : Ezali kaka bato bandimeli bango ngunda, bakoki kosenga mbongo mpo na kotanga to koyekola mosala. Ezali mibeko ya ba canton. Bato basengi ngunda, na ba oyo bakonzi bandimi bafanda mwa mikolo na mboka Swissi, bakoki kosenga mbongo te mpo na kotanga.


Koyekola mosala

Mpo na bato basengi ngunda, na ba oyo bakonzi bandimi bafanda mwa mikolo.
Mpo na bango, soki bazali koluka to bazwi mosala, basengeli kolanda ndenge mibeko ya mboka Swissi elobi mpo na makambo etali misala.

Mpo na bato oyo bakonzi bandimeli bango ngunda, koyekola to kosala mosala ezali ndenge moko na ba nkolo mboka mpe bampaya bafanda kala na mboka Swissi.


Makambo mosusu etali kelasi mpo na ba ngunda

Na ba canton misusu, bilenge bakolanda kelasi esika esamela mpo na bango. Bakoyekola misala ya maboko.

Na ba ndako esika ba ngunda bafandi, na ba commune to ba paroisse, bakoki koyekola minoko ya mboka Swisi. Ba kofuta mbongo te.

Nzinga nzinga ya motuna : Eloko etali mosala, Esika ya kofanda, Mikanda mpo na kofanda na mboka Swissi, Kobengisa libota, Libala, Kelasi-Koyekola mosala, Bokolongono

Ekangele: