Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Libala

Na mboka Swissi, bato basenga kingunda to ba oyo basi bandima ngunda na bango, bakoki kobala to kokabwana. Po na yango mibeko ezali. Liboso bandima libala na bino, bakolandela mibeko etali bampaya. Makambo ebele ekomami na mibeko ya bampaya po na oyo etali bokabwana. Soki olingi koyeba koleka, otanga na oyo ekomami  « libala mpe bofandi esika moko »


Soki tolandi mibeko ya sika etali bampaya, libala ya moto asenga kingunda na muana mboka swissi to na muana mboka ya UE to na mompaya azali na mokanda C, bakolandela yango na mozindo mpe eko senga basanza ebele.

Keba
Soki bamoni têé libala yango ezali po mopaya azwa mokanda (libala ya lokuta), bakonzi bakondima yango te. Esalemaka mingi.

Soki bakonzi bandimi naïno libala yango te, to ba tiye naïno mokolo te, moto asenga ngunda oyo asengeli kolongwa na Swissi, bakoki kobimisa ye.

Liboso libala esalema, mobali to mwasi akoki kobongola canton te. Na sima ya libala nde bakonzi bakondima obongola canton.

Bakonzi mosusu ya ba commune bazwaka passeport ya bampaya po batinda yango na esika ya l’Etat etali makambo ya bampaya.

Nzinga nzinga ya motuna : Eloko etali mosala, Esika ya kofanda, Mikanda mpo na kofanda na mboka Swissi, Kobengisa libota, Libala, Kelasi-Koyekola mosala, Bokolongono

Ekangele: