Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Esika ya kofanda

Tango osengi kingunda :

  • Okofanda nainu epayi osengaki kingunda
  • Soki makambu na yo ezali kowumela, bakotinda yo na canton
  • Soki osengaki ngunda na libandala ya mpepo (aéroport), okofanda nainu kuna na kati epayi bampaya bazelaka mpepo.


Tango bazali kolandela kingunda na yo

okofanda na lisanga na ba ngunda misusu. Ba ngunda oyo makambu na bango ezali kowumela mpe ba oyo bazali na misala to libota, bakoki kofanda tango mosusu  na ba ndako ya bango moko.

Bangunda oyo makambo na bango endimami te ya libela

bakotinda bango lisusu te na ba canton. Na suka ya  makambo na bango, esengeli ba longwa esika babuakaki kingunda, mpe ba bima na mboka Swissi. Soki bazali na makoki te mpo na ko bima mboka Swissi, ba kotinda bango bisika ba yambaka bango mpe ba koki kosenga lisalisi ya mbango.

Ba oyo kikunda na bango endimami te

esengeli balongwa esika bazalaki kofanda na lisanga, to ba ndako ba pesaki bango, na mikolo oyo bapesi bango mpo ba kende. Soki bazali na makoki te mpo na ko bima mboka Swissi, ba kotinda bango bisika ba yambaka bango mpe ba koki kosenga lisalisi ya mbango.

Ba oyo kingunda endimami

bakoki bakofanda na ndako oyo bango balingi.

Esika ba fandi

Bato basengi ngunda, bakofanda esika bakonzi ya ngunda ba tindi bango mpe basengeli ba tikala kuna.

Ba oyo bakonzi bandimi bafanda mwa ba mbula, bakofanda bobele  na canton esika batindi bango. Kasi bakoki kokende kofanda na mboka mosusu na kati ya canton. Soki balingi kokende na canton mosusu, esengeli ba tinda mokanda na ba konzi ya bangunda mpe esengeli mokanda wana endimama. Ba oyo bazali na libota, ba kokende na libota mobimba.

Ya liboso, ngunda oyo andimami, akozwa mokanda B. mokanda wana eyebami na canton oyo elandelaki makambo ya kingunda na ye. Kasi bakoki kokende kofanda na mboka mosusu na kati ya canton moko esika batinda bango. Soki balingi kokende na canton mosusu, esengeli ba tinda mokanda na ba konzi ya bangunda mpe esengeli mokanda wana endimama. Na sima ya mbula mitano (5), bakozua mokanda C. Na tango wana bakoki kofanda bisika nioso oyo bango balingi na kati ya mboka Swissi.

Nzinga nzinga ya motuna : Eloko etali mosala, Esika ya kofanda, Mikanda mpo na kofanda na mboka Swissi, Kobengisa libota, Libala, Kelasi-Koyekola mosala, Bokolongono