Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Lisalisi ya bato bayebi mibeko. 

Balingomba esalisaka bato (ndako ya nzambe, balingomba mosusu etalaka makambo ya bamapaya) balingomba oyo basangana na OSAR. Bazali na bisika tuku misatu epayi moto abuaki ngunda akoki kozua lisalisi etali mibeko ya ngunda.

Bakotala makambo nayo mpo bayeba soki bakonzi bakondima to bakoboya kingunda nayo

  • Ntoli na ndenge bakati makambo na yo.
  • Bakosalisa yo soki ozali na mikakatano
  • Lisalisi soki ozali na makambo etali bofandi na yo na mboka swissi.
  • Bisika bapesaka ntoli etali mibeko ya kingunda.
 
Ba lingomba mingi bakoyamba yo ofele. Soki moto asengi ngunda alingi, akoki kozwa moto oyo ayebi mibeko ya ngunda mpo alandelaka makambo na ye. Mpo bayamba yo, esengeli liboso kobenga na singa.
 
Batala na internet mpo bayeba bisika balingomba yango bizali.
  

Ekangele: