Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bozongi mboka

Bisika esalisaka bato to bisika ya ba cantons to ya ba communes bayebisaka bato ndenge ya kozua lisalisi soki olingi kozonga mboka na yo. Bayambaka bato babuaka ngunda mpe bayebisaka bango ndenge bakosala mpo bazua lisalisi soki balingi kozonga mboka.

Mpo na yango :

bakobongisela bango nionso etali bozongi
bakosalisa bango na ndenge bakoki kozua mikanda mpo na bozongi
bakolukela bango mbongo ya lobiko mpo na bozongi
bakosengela bango epayi ya bakonzi mbongo bazalaki kofuta mpo na mikolo ya bompaka (AVS) mpe mbongo oyo bazalaki kofuta na bakonzi mpo na bozongi
bakolakisa bango ndenge bakobanda kozua mbongo ya lisalisi soki bazali kobela
bakoyebisa bango balanda mateya etali bozongi mpe ndenge ya komesana na mboka mpe kosala mwa mosala oyo ekoki kobikisa bango.
 
 

Ekangele: