Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bourses pe lisungi po na koyekola

Lokola Canton nionso ezali na mabongisi na yango, lolengele ya kopesa ba bourses esalamaka na ndenge na yango. Makoki ya kozwa lisungi po na koyekola ekesani na canton moko na mosusu. Lisungi yango ekoki kozala lokola bourse (bazongisaka te) to lokola niongo (okozongisa).

Mabongisi ya ba bourses po na koyekola esengeli esunga bato oyo bazali kokoba kotanga sima ya kosilisa kelasi oyo esengeli. Etali bongo biteyelo ya eteni ya mibale (gymnase, etyelo ya koyeba mosala) pe ya eteni ya misato (université, biteyelo ya likolo). Koyekola yango esengeli esuka na diplôme moko oyo eyebani na l'Etat.

Keba! 

Baboti bazali na mokumba ya yambo na oyo etali lisungi ya kopesa bana ti kino basilisa eteni ya yambo ya koyekola.

Esengeli kokende kotika mokanda ya kosenga lisungi ya ba bourses epayi ya service oyo elongobani na canton. Cantonoyo elongobani ezali canton
  • oyo ya baboti ya mwana asengeli na lisungi bavandi.
  • oyo moto mukolo avandi koleka mbula mibale pe azalaki kosala mosala sima ya ye kosilisa kelasi. Ata kovanda na ndako po na kosunga libota ezali pe lokola mosala.
  • Ba services ya canton oyo etali makambo ya ba bourses eyebisaka ndenge nini kosala.

Lisungi ya koyekola po na bapaya?

Bato oyo bavandi na Suisse kaka po na kotanga basengeli na ba bourses te.
Bana ya bato ya bikolo ya lisanga ya ALEE pe UE bakoki kozwa ba bourses to pe niongo po na kotanga ndenge moko na bana ya ba Suisse, bobele kaka soki moko kati ya baboti na bango avandi na Suisse. Bato bawuti na bikolo ya lisanga ya ALEE pe UE oyo basalaka na compagnie songolo to mosala na bango moko na Suisse basengeli pe na ba bourses ndenge moko na ba suisses.
 
Po na kozwa lisungi po na koyekola, baye bawuti na ba mboka misusu esengeli bazala na ndako na Suisse wuta ba mbula ebele to pe bazala na ndingisa ya kovanda na Suisse (permis C).
 
Ba services ya ba cantons po na ba bourses ezali na makoki ya koyebisa lolenge mosusu ya kozwa lisungi po na kotanga to po na koyekola mosala. Na Suisse, ezali na masanga to pe bato ya bozwi oyo basungaka bato po na kotanga to pe po na koyekola. Ba commune mosusu pe epesaka ba bourses.

Bourses po na kotanga na université

Kobakisa na ba bourses oyo ba cantons epesaka, ba étudiants ya basi pe mibale bazali na makoki kosenga lisungi mosusu po nakosala ba recherches. Tuna malamu na université na yo. Ba étudiants ya bapaya esengeli batuna na ambassade ya Suisse na mboka na mboka na bango to na secrétariat d’état à l’éducation et à la recherche (SER).

Koyekola mosala to kokoba kotanga

L’état asaungaka mikolo soki balingi koyekola mosala to kokoba na kotanga na lolenge ebele. Mabongisi to makoki ya lisungi ekesanaka na canton moko na mosusu. Na momesano, koyekola esengeli ezala elongobani na mosala moto alingi asala pe epesa nzela na diplôme oyo eyebana.

Ekangele: