Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Libala

Moto nioso abali, soki afandi na mboka Swissi, asengeli kolandela mibeko etali libala ya mboka Swissi. Mwasi mpe mobali basangani libota na miso ya bankonzi bazali ndenge moko. Moto na moto akotala makambo na ye mpe makambo etali libota.

Bango mibale :

  • Bakokengela libala mpe bakobokola bana.
  • Bakosalisana na boyokani ya makasi.
  • Bakosala nioso po basunga libota. Bakoyokana ndenge moto na moto akosunga libota : mbongo azwaka soki asalaka, ndenge ya kobokola bana, mpe misala na kati ya ndako. Moto na moto asengeli azala na mbongo po na makambo ya ye moko. Basengeli bayeba ndenge moto na moto azwaka, to soki moko na kati na bango azali na ba niongo. Soki esalami bongo te, bakonzi bakoki kotalela yango.

Bango mibale, bakoluka ndako po bafanda esika moko.

Keba
Bango mibale basengeli bayokana soki balingi lisusu ndako yango te.
Bango mibale basengeli bayokana soki balingi kofanda moto na moto na ndako na ye.

Keba
Soki nkolo mboka abali mompaya, bakofanda na libota téèè mokolo oyo moto awuti mboka mosusu akozwa mokanda. Soki alingi kofanda na libala te, akozwa mokanda te.

Keba
Bampaya babalani bawuti bamboka mosusu, bakofanda na libota téèè mokolo oyo awuti mboka mosusu akozwa mokanda. Soki alingi kofanda na libota te, akozwa mokanda te.


Nzinga nzinga ya motuna : Baboti baboyi kofanda esika moko, Koboma libala, Bofandi namboka, Kobalana, Mbongo, Kosangana mpo nakosala mosala

Ekangele: