Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Libala-Bofandi na mboka Swissi

Bofandi na mboka Swissi po na bapaya babalana
Soki olingi kofanda na mboka Swissi, esengeli kozala na mikanda. Mpo na yango, esengeli kotuna Office de migrations ya canton epayi ofandi.

Mopaya ya muasi to mobali abala muana mboka Swissi
Muana mboka Swissi oyo abala mopaya, akoki kobengisa libota na ye po bafanda esika moko.
 
Muasi to mobali awuti bamboka ya UE/AELE abali muana mboka Swissi
Muasi to mobali abala, bana bakokisi nainu bambula tuku mibale na moko te na baboti bawuti bamboka ya UE/AELE bakoki koya mpe kofanda na Swissi. Oyo etali mpe baboti bawuti bamboka mosusu soki bazali na mokanda ya bofandi na mboka ya UE.Libota mobimba, soki elingi, ekoki kofanda esika moko te.
 

Muasi to mobali abala awuti mboka mosusu

Bato ya libota moko basengeli bafanda esika moko.Bana, soki bakokisi nainu mbula zomi na muambe (18 ans) te, basengeli bafanda esika moko na baboti. Bosangisi libota esika moko ezali kaka po na baboti pe bana. Po na yango, esengeli balekisa bambula mitanu (5 ans) te soki balingi basangisa libota. Bana balekisi bambula zomi na mibale (12 ans), soki balingi koya na Swissi, baboti basengeli basala yango kaka na kati ya mbula babali.
 
Keba
Baboti basengeli bafanda esika moko.
 

Mopaya ya muasi to mobali abala moto ya mboka UE/AELE

Na ndenge mibeko ya sika elobi, bato bawuti bamboka ya UE/AELE bakoki kobengisa libota na Swissi soki bazali na ndako pe mosolo ya malonga. Bato bakoki koya ezali: muasi to mobali, bana bakokisi nainu bambula ntuku mibale na moko(21) te mpe baboti na bango.
 
Keba
Na ndenge mibeko ya sika elobi, bato basangani libota, soki bazalaki na mikanda epayi bawuti, bakoki koya kosangana na libota oyo ezali na Swissi.
 
Bato ya UE bakozwa mokanda po na mbula mitano (5) po na bango moko (basi to mibali na bango te). Libota mobimba, soki elingi, ekoki kofanda esika moko te.
 

Bankolo mboka mosusu bazali na mokanda B

Bankolo mboka mosusu bazali na mokanda B bakoki kobengisa libota te. Basengeli liboso kosenga nzela na bakonzi ya canton epayi bafandi.
 

Bankolo mboka mosusu bazali na mokanda C

Bankolo mboka mosusu bazali na mokanda C bakoki kobengisa libota muasi to mobali, na bana oyo bakokisi nainu mbula zomi na muambe te (18). Basengeli balakisa soki ya solo bazali libota moko.
 

Mibali to basi babalana bango na bango

Nionso elobami awa etali mpe bango.
 

Nzinga nzinga ya motuna : themen/ehe/aufenthalt/kindernachzug

Ekangele: