Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kobalana

Oyo osengeli koyeba liboso ya kobala

Bato bakobalana basengeli :

 • kokokisa to kolekisa mbula zomi na muambe (18)
 • bazala té bato basi babalana
 • po na mwasi to mobali oyo bazali kokengela, basengeli kozwa liboso nzela epayi ya moto akengelaka ye
 • mibeko epekisi ndeko na ndeko babalana, mwana na moboti, nkoko na kokolo na ye, mwasi to mobali akoki kobala mwana ya mwasi to ya mobali té oyo abotaka liboso babalana (ata soki libala ekufi)

Libala ya mwana mboka na mompaya  to libala ya bampaya esalemi na mboka swissi

Na mboka Swissi, bato basengeli babalana na liboso ya mokonzi atalaka makambo ya mabala. Libala na ndako ya Nzambe ekosalema na sima ya libala ya l’Etat.

Bokoki kobala na ndako ya commune oyo bolingi. Boluka mindondo té, bopona commune esika bofandi.

Mikanda osengeli okokisa

Po na bana mboka swissi :

 • mokanda ya commune epayi owuta
 • mokanda ya esika ofandi (senga yango na commune)
 • Passeport to carte d’identité na yo

Po na bampaya :

 • mokanda ya bofandi na swissi
 • mokanda ya l’Etat ya mbotama elakisi kombo ya baboti
 • passeport to mokanda elakisi mboka owuti (senga yango na mboka na yo)
 • mokanda ya l’Etat oyo elakisi soki mwasi to mobali ya liboso libala ekufa to akufa

Boto basi bandima ngunda na bango to ba oyo basengi ngunda, basengeli balakisa mokanda elakisi bandima kingunda na bango to mokanda ya bofandi.

Keba
Po na bato bawuti bamboka mosusu, bakonzi bakotala mikanda ewuti bamboka na bango. Yango ekozwa tango na mbongo ebele.

Keba
Mikanda okopesa eleka basanza motoba té (6) banda basalaki yango

Keba
Mikanda bakosenga esengeli ezala ya kokoma na monoko moko ya mboka swissi. Soki osengeli obongola mikanda na monoko ya swissi, otuna bakonzi ya commune. Bakonzi bakotiya misapi na ndenge obongoli.

Komibongisa po na libala

Bato bakobalana, basengeli bakende na commune na mikanda na bango po bakonzi batala yango. Po na yango, bakofuta mbongo. Commune na commune azali na motuya na ye asengaka. Soki moko na bino akozala té, afandi na mboka mosusu, asengeli kokoma mokanda po na koyebisa bakonzi.

Koya na Swissi po na komibongisa po na libala

Po na bampaya bawuti bamboka mosusu, po bakota Swissi po na libala, ekozwila bango tango ebele. Oyo afandi Swissi asengeli atuna na canton epayi afandi liboso ya kobandela kosenga nzela po na moninga na ye akota Swissi.

Libala ya lokuta – baboyi libala esalema

Soki bozali bampaya, bato ya commune oyo basalisaka libala bakotala mikanda. Soki ngunungunu po na libala ya lokuta eyebani, bakoyoka maloba ya moto na moto. Bakotuna mpe bakonzi na bato mosusu. Soki bamoni tè libala ezali ya lokuta, bakoki koboya kobalisa bino. Libala ya lokuta ezali libala oyo moto asali po na kozwa mikanda ya bofandi na Swissi.

Libala ekosalema na mboka mosusu

Libala ekoki kosalema na mboka esika bowuti. Botuna bakonzi batalaka makambo ya mboka na bino na Swissi (ambassade to consulat)

Ekangele: