Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bokabwani nzoto

Bokabwani nzoto ezali ndenge ebele. Elingi kolakisa té, atandele libala ekokufa. Po na bampaya mikandi ya bofandi na mboka Swissi ekoki kobeba.

Boyokani po na kokabwana nzoto

Soki mwai  na mobali bayokani po na bokabwani nzoto, ntina te bakende liboso ya bakonzi ya mboka. Bakoki kokoma na mokanda ndenge bayokani. Bakotiya misapi na mokanda yango to bakoki koyokana na maloba po na bokabwani na bango. Kasi, boyokani ya maloba, bakonzi bakondima yango te.

Bondimi ya bokabwani na bino na miso ya bakonzi

Po bakonzi bandima bokabwani na bino, esengeli bokende na ndako basambisaka bato. Bandako yango, bakopesa bino ntoli soki boyokani na kati na bino mibale ezali te.

Boyokani po na bokabwani nzoto

Esengeli bosala yango boye :

  • Nani akomema mokumba ya bana?
  • Moboti oyo akozala na mokumba ya bana te, mokonzi nini  akopesa  ye nzela ya kokende kotala bana.
  • Nani akotikala na ndako, nani akobima
  • Nani akobanda kopesa na moninga mbongo ya bileyi
  • Nani akozwa mokumba ya baniongo bozwaki tango bozalaki libota moko
  • Bokosala nini na biloko na bino soki bolingi kokabwana?

Bakonzi basambisaka bato, bakobatela bino tango bozali kokabwana nzoto

Moko na kati na bino akoki koboya kofanda ndako moko soki bomoyi na ye na bana ezali na mikakatano. Bakonzi basambisaka bato bakoki kondima bokabwani na bino esalema.

Keba
Soki mikakatano ezali na libota, bakonzi bakondima noki noki bokabwani na bino.
Bakonzi basambisaka bato, bakoboya te kondima yango.  

Nzinga nzinga ya motuna : themen/ehe/trennung/rechtliche-folgen

Ekangele: