Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mbongo na nioso etali mbongo

Ata elobamaka mingi te, mbongo ezali likambo ya makasi na mboka Swissi. Nioso etali bomoyi mpe bofandi ya moto na Swissi ezali kosenga mbongo ebele mpe ezali pasi mingi. Makambo etali, kosalela mbongo, kobomba mbongo, kobongola mbongo, kosenga mbongo… mbongo ezali kosalema mpe koleka na nzela ya poste, banques to bandako etali mbongo.

  • Ndenge nini okoki kofongola compte ?
  • Ndenge nini okoki kobomba mbongo ?
  • Ndenge nini okoki kodefa mbongo po osalela yango ?
  • Ndenge nini okoki kotinda mbongo na ndako ?
  • Ndenge nini okosala soki ozali na baniongo ?

Banque to poste ?

Soki tolongoli poste, ba banque na ba ndako ya mbongo ebele bakosalisa yo na ndenge nioso. Esengeli koyeba malamu mpe kopona epayi okokende.
Na mboka Swissi, poste ezali banque te, kasi bisika nioso poste ezali, bakosalisa yo ndenge nioso. Poste asengaka mbongo ebele te na oyo etali compte to carte de compte na yo.
 
 
 
 

Nzinga nzinga ya motuna : Kotiya mbongo na banque to na poste, Mbongo ya lobiko, Kodefa mbongo, Baniongo, Kobomba mbongo, Kofuta, Mbongo ya bamboka mosusu