Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mbongo ya lobiko

 
Na mboka Swissi lifuti eleki ya bamboka mosusu, kasi bomoyi ya mikolo na mikolo ezali kosenga mbongo ebele. Kofuta ndako, kotiya mbongo pembeni (assurance), caisse-maladie, mpako, nioso wana ezali talo mingi.
 
Liyebisi
Bato baye sika na mboka Swissi, basengeli koyeba motuya ya mbongo po na lobiko ya mokolo na mokolo.
Balibota mpe bato bazali na mbongo moke, basengeli kosenga ntoli mpe bayeba motuya ya mbongo po na lobiko na bango
Mbongo oko zwa na suka ya sanza, yango nde ezali motuya ya mbongo po na lobiko.
 
Keba
Na mboka Swissi, kofuta ndako ezali kosenga mbongo ebele.Ozala na ekenge po na mbongo ya kofuta ndako eleka te 25% ya lifuti na yo ya suka sanza. Soki ozwaka mbongo moke, mbongo ya kofuta ndako eleka te 20% ya mbongo ozali na yango.
 
Mbongo otiyaka na pembeni po na bokono (caisse-maladie) ezali motuya makasi. Kozanga te kotala na bisika nioso epayi okofuta talo ya moke.
 
Na mboka Swissi mobimba, balingomba ezali ebele oyo esalisaka po oyeba kosala motuya ya mbongo ya lobiko (établir un budget). Bakosalisa yo ofele. Po makambo na yo ekende mbango, tondisa libela libela questionnaire ya budget na yo.
 
Po na koyeba koleka, tala na internet : Association Suisse des centres de conseil budgétaire
 
 

Ekangele: