Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mbongo ya bamboka mosusu

Mboka Swissi azali na mibeko te po na kokotisa mbongo ya bamboka mosusu. Makambo ya mabe ebele ezali koleka na mokili mobimba po na oyo etali mbongo. Po na yango, bakoki kolandela yo. Ezali malamu mingi soki okoki kotambola na mbongo moke.

Ba mboka ya UE balingi olakisa mbongo to chèque eleki mituya ya 10.000 euros (kobimisa to kokotisa) tango ozali kotambola na mokili. Malamu mingi soki okoki kofongola compte na banque na mboka epayi olingi kokende. Liboso ya kobima mboka ya Swissi, otiya mbongo na compte na yo po ozwa yango epayi ozali kokende