Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Baniongo

Na mboka Swissi bato ebele, ezala bato ya mbongo ebele to bazangi to ba mikolo to bilenge, mingi bazali na baniongo. Kozela te, osengeli kosenga toli na balingomba etalaka makambo ya baniongo. Ezali bisika nioso na mboka Swissi.

 

Banzela ya kolandela te :

Balingomba oyo etalaka makambo ya baniongo : komeka ata moke te kokende epayi na balingomba oyo bakomaka na balokasa (journaux),  bazali wana té po na kosalisa yo. Soki omikotisi epayi na bango, bakozwa yo mbongo ebele mpe mikakatano ya baniongo na yo ekosila te.
 
Kodefa mbongo po na kosomba biloko : Na tango mokuse, okoki kosomba biloko ebele kasi ozomatisa niongo na yo. Balingomba oyo edefisaka ba mbongo ya mike mike bakoyebisa yo makambo nioso te polelepo na oyo etali kodefa mbongo mpe niongo.
 
Leasing : Okofuta kaka mbongo ya leasing te, kasi bakisa lisusu likolo ba assurance ya motuya. Mpe soki olingi kokata leasing yango liboso ya mikolo oyo boyokanaki, okofuta lisusu mbongo ebele likolo.
 
Carte de crédit : Soki na suka ya sanza osilisaki mbongo nioso kasi ozo benda lisusu mbongo. Yeba té okofuta mwa mbongo na intérêt ya 15% na ndenge ozali kobenda mbongo.
 
Carte de client : na ba cartes yango, okoki kosomba biloko na batalo ya sé. Kasi soki na kati ya sanza osombaki eloko mpe ofuti facture te na suka sanza, bakofutisa yo mbongo lisusu ya likolo. Mpe lingomba (bureaux d’encaissement) oyo ekolandela na ndenge ofuti te, yo nde moto oko futa mosala na ye
 
Keba na ba bureaux yango ya encaissement !
Mbala ebele, ba companie to ba magasins bapesaka mosala ya kofutisa bato mbongo na balingomba babengi bueaux d’encaissement. Balingomba yango bakofutisa yo mbongo ebele pamba mpe koleka , balandelaka kutu mibeko ya mboka te. Osengeli kosenga toli soki ozwi facture ya ba bureaux d’encaissement
 

 

Nzinga nzinga ya motuna : Babotoli yo biloko nioso po ozali kokoka kofuta ba niongo lisusu te, Kobotola biloko, Kofuta baniongo, Mitindo ya kofuta mbongo

Ekangele: