Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kobomba mbongo

Soki ozali kosalela mpe kobomba mbongo na yo na mayele, ezali malamu po na yo na bana na yo. Esengeli koyeba malamu motuya ya mbongo oyo okosalela po na libota mobimba (budget familial). Esengeli koyeba manso oyo etali bomoyi na mboka Swissi.
 

Kobongola mbongo

Liboso ya kobongola mbongo (investir), esengeli koyeba mikolo to bambula boni okotiya lisusu motema te na mbongo wana. Osengeli koyeba oyo yo to bana na yo bakolinga na
ba sanza to bambula ya sima. Kelasi ya bana to biloko okolinga kozwa ekosenga mbongo ebele ? nioso wana esengeli koyeba yango.
 
Keba
Osengeli kozala na mwa mosolo pembeni. Na tango ya likama, mbongo otiyaki na pembeni ekosalisa yo té. Ozala na ekenge soki balobi na yo té mbongo otiyaki na pembeni ekobotela yo mbongo ekoleka.
 

Kobomba mbongo (compte d’épagne)

Po n akobomba mbongo, esengeli ofongola compte na banque (compte d’épargne). Kobange eloko té po na mbongo na yo. Okoki kozwa mbongo na yo tango nioso olingi. Oluka banque oyo eleki malamu po na kofongola compte.
 

Okanisa mpe tango ya bompaka (prévoyance de vieillesse)

Okoki kozala na assurance vieillesse (AVS), caisse de pension mpe 3ème pilier. Na 3ème pilier nde okofuta mpako moke.Voir ici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekangele: