Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bokolongono

Bokolongono ezali koyoka nzoto malamu ezali kaka mikakatano ya nzoto te. Moto nioso oyo abotami na mokili, esengeli a zala na makoki nioso. Ezala ata ekolo na ye, bondimi na ye na nzambe na ye mpe makanisi na ye ya politika ya mboka, azala mobola to mozwi (ekokami na buku ya OMS)

 Biloko ya ndenge na ndenge ekoki kobongola bizaleli ya moto na moto. Oyo ya liboso ezali :

  • Ndenge moto azali
  • Evandeli ya moto
  • Esika a fandi na bato
  • Ndenge a fandi na bato
 
Na kati ya liboke oza mpe na: ndako ba tekaka kisi, epayi ya monganga, Activité physique, bileyi, basi, bana, ba kisi, kozwa libiki na ndako, urgence, lopitalo, monganga ya mino, mimesano, makambo esengeli môto.
            
Ekangele:
 

Nzinga nzinga ya motuna : Ndako etekaka kisi ya monganga , Kozwa libiki, Ko niolosa nzoto, Bileyi, Bana, Bakisi ya monganga, Kosalisa mpe kozwa libiki na ndako, Soki likama, Na lopitalo, Monganga ya mino, Mimesano, Bokolongono ya môto, Motuna ya bokolongono oyo etali basi, Esengeli koyeba liboso komibatela po na bokono, Lisalisi na tango ya bokono po na bato sans-papiers, themen/gesundheit/geschlechtskrankheiten, themen/gesundheit/aids

Ekangele: