Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Ndako etekaka kisi ya monganga (Farmasi)

Farmasi eyebana mingi na bato oyo bazali na bilembo ya bokono. Bateki kisi ya basi to ya mibali ya esika yango bayekola mpe bayebi mosala na bango malamu. Bakopesa bino ntoli ya solo. Soki mwa tembe, bango nde ba kotinda bino epayi ya monganga.

Tuku motoba (60%) ya ba kisi ya monganga oyo ezwami na bisika yango etekami kaka soki olakisi lodonanse (ordonnance ya bakisi). Mibeko ya ba kisi ezali makasi na mboka Swissi.

 
            Keba
            Balodonanse oyo okoki kozwa mbala na mbala, okoki kosalela yango
            mbula mobimba. Ndenge ya bozwi yango ekomami na kati ya lodonanse.
            Okoki kolekisa ndelo te na ndenge ekomami. Kanisa kobandela lisusu
            kosenga lodonanse na yo.

 

Bokengeli ba lodonanse

Ba farmasi ekokengela likambo etali ba lodonanse po na ndenge ya ezweli mpe kosalela yango. Soki ozali kozwa ba kisi ya monganga ebele mbala moko, ye farmasi akotala malamu penza soki ba kisi nioso oyo ozali komela elongobani. Yango ezali na tina makasi soki omonanaka na minganga ebele po na bosalisi nzoto na yo. Soki omonanaka na minganga ebele po na bosalisi nzoto na yo.
 

Nani akofuta ba kisi ya monganga

Ba caisse maladie to ba assurance oyo etali likama nde ba kofuta tuku moambe (80%) ya motuya ya ba kisi oyo endimami na kati ya zando ya ba kisi awa na Swissi. Ba kisi wana eyebani na molongo ya ba kisi nioso oyo eyebani tina.
 
            Keba
Ba kisi ya monganga efutami na caisse maladie to assurance maladie kaka soki ekomami na monganga. Soki oko zwa ba kisi mosusu na ndenge na yo
            moko, oyo monganga akomi te, yo moko okofuta yango.
 
Na Farmasi ozali na makoki :
  • Ya kofuta ba kisi ya monganga mbala moko na maboko to ba kozongisela yo na caisse maladie soki olakisi bango elembo oyo yo ofutaki ba kisi na lodonanse.
  • To opesa bango lokasa ya farmasi oyo elakisi ndenge ozwaka ba kisi. Makasa wana ezali na tina po na sanza misato pamba. Ba caisse maladie to assurance accident mosusu epesaka bato na bango lokasa moko oyo ezali kopesa bango ndingisa mbala moko na Farmasi.
 

Botuni kisi ya monganga na ndenge oyo ekokani

Ba kisi ningi ya monganga ezali ndenge moko; Kasi na kati ya zando ya kisi ya monganga ezali misusu na motuya moke. Lokola motuya ezali makasi po na bosalisi nzoto, esengeli ba Farmasi ba tekisa ba kisi oyo ezali ndenge moko kasi na motuya moke. Soki lokasa ya lodonanse na yo ezali bongo te, luka otuna tina nini.
 
Keba
Soki kisi mosusu ezali na motuya moke, caisse na yo akozongisela yo mwa ndambo. Caisse na yo akozwa tuku mibale (20%) soki oponi kisi ya solo solo, kasi soki monganga nde akomaki kisi yango po na bokono na yo, caisse ekozwa eloko te.
 

Etindami

Kende tango inso na farmasi kaka moko wana omesani. Na ndenge wana, okoyeba kolandela ya solo ba kisi ya monganga oyo bakomelaki yo mpe bongo nde osungi mosala ya mikanda oyo esengeli po na caisse maladie to na Farmasi.
 
Ekangele:
 
 
 

Ekangele: